Žijí na této planetě stále dinosauři? (Díl: EVROPA)

28. října 2017 v 16:16 | Petr Czernek |  Mystérie a kryptologie

Velká a nezodpovězená otázka vědy, především pak kryptozoologie - Žijí na této planetě stále dinosauři? Většina tvrdí, že ne. Někteří zase, že ano. Stoprocentní důkaz, který by tento rozpor definitivně rozřešil, ale stále chybí. Proto je nutné mít na paměti, že pravdu sice mohou mít obě skupiny, ale SKUTEČNOU PRAVDU neznáme. A to je nutné mít na zřeteli i při čtení následujících řádků… dlouhých řádků. Délka určitě není vhodná pro internetový blog, ale měl jsem osobní nutkání dát všechny příběhy o současných setkáních s živými dinosaury do jednoho uceleného článku, a nerozdělovat jej na různé části. Důvod je prostý. jen takto si totiž uvědomíme, že naší planetu známe možná ještě méně, než si vůbec myslíme. Už ale nebudu zdržovat, a jdeme za možnými dinosaury, či pravěkými zvířaty, postupně kontinent po kontinentu. A začít musíme samozřejmě Evropou, kde se již dlouho tradují příběhy o podivných tvorech, především pak v čele s bájnou skotskou Lochnesskou příšerou…


Nessie, Teggie (Skotsko, Wales - Spojené království Velké Británie a Severního Irska) - Často se usuzuje, že Lochnesskou příšerou je pravěký plesiosaurus. Je to tak? Popis by snad i seděl. Stále nepolapitelná Nessie, příšera s dlouhým krkem a hrbem na zádech, žijící na skotské vysočině v jezeře Loch Ness, se objevuje v různých zprávách a svědectvích už od dob svatého Columba (zmíněno později v textu, viz svatý Columbanus Starší) roku 565 n. l., a je pravděpodobně nejproslulejším záhadným stvořením na světě, konkurovat ve slávě ji snad může jen yetti. Spolu s ní se nevyhnutelně vynořila i spousta podvodů a falešných zpráv, takže skeptikové již nedůvěřují žádnému z četných očitých svědectví ani fotografickým důkazům, které zachycují část příšery nad vodní hladinou. Karl Shuker však poukazuje na to, že existují dvě skupiny svědectví, které o skutečné existenci velkého a dosud neidentifikovaného vodního tvora podávají přesvědčivý důkaz.


První kategorii tvoří zprávy, které vypovídají o pozorování příšery na pevnině. Jejich význam nespočívá jen v tom, že poskytují ucelený obraz netvora, ale také se navzájem přesně potvrzují. Snad k nejzajímavějšímu střetu s Nessie na souši došlo za měsíčné noci 5. ledna 1934 v půl druhé ráno. Zažil ho student veterinářství, tedy očitý svědek se znalostmi přírody a divoké zvěře, u něhož není pravděpodobné, že by si běžný živočišný druh spletl s něčím jiným, tvrdí Karl Shuker (s tím ale úplně nesouhlasím, navíc se musí brát v potaz brzká ranní hodina a tím zcela jistě zhoršené podmínky pro jakékoliv pozorování detailů - pozn. autora). Student Arthur Grant jel na motocyklu z Invernessu do Glen Urquhartu. Náhle si povšiml, že se v křoví po pravé straně silnice pohybuje něco tmavého. Sotva dojel k místu, kde pohyb zpozoroval, obrátil se k němu dlouhý krk nesoucí malou hadí hlavu s velkýma oválnýma očima. Vzápětí vozovku plavně přeskákalo mohutné tělo a vrhlo se z příkrého břehu do jezera, až voda hlučně vystříkla. V těch několika ohromujících okamžicích Grant zřetelně zahlédl dvě přední ploutve, pak cosi, co vypadalo jako další dvě vzadu, a podlouhlý ocas, asi dvoumetrový, se zaobleným koncem. Živočich byl asi 5 až 6 metrů dlouhý a přes metr vysoký. Poblíž místa, kde Grant uviděl záhadné stvoření skočit do vody, se později v oblázkovém štěrku našly velké stopy po ploutvích. Grantův popis je dokonalým portrétem plesiosaura - pravěkého vodního plaza s dlouhým krkem, malou hlavou, štíhlým ocasem, robustním tělem a čtyřmi ploutvemi. I když plesiosaurus vymřel před 60 miliony let spolu s dalšími dinosaury, je ve své soudobé neobjasněné podobě často s oblibou spojován nejen s Nessie, ale i s mnoha dalšími dlouhokrkými sladkovodními monstry i mořskými hady, o nich se v legendách vyprávělo na celém světě (tedy opět další legenda se stejným námětem, která nezávisle na sobě přišla ze všech koutů světa - také jste toho názoru, jako mnoho skeptiků, že tento fakt je jen pouhou náhodou, a ne snad možným důkazem?).


Druhou kategorii pozoruhodných svědectví o Nessie pak podle Shukera představují fotografické a sonarové snímky pořízené pod hladinou. Podařilo se je získat během mnohaletého výzkumu, který provádělo několik vědeckých týmů, mezi nimi i badatelé z Akademie aplikované vědy při Masssachusettském technologickém institutu v čele s dr. Robertem Rinesem z Concordu ve státě New Hampshire. Jejich kolektiv skutečně shromáždil materiál, který Shuker a nejen on dokonce v současné době považují za nejzávažnější důkaz existence obrovského, vědou dosud neobjeveného tvora žijícího v jezeře Loch Ness. V časných ranních hodinách 8. srpna 1972 Rinesův tým monitoroval hlubiny jezera v Urquhartském zálivu sonarem a podvodní kamerou. Znenadání sonar zaznamenal hejno rychle plujících ryb, které jako by před něčím prchaly. Za okamžik se podařilo objevit velmi rozměrný objekt, dlouhý 6 až 11 metrů, z toho přes 2 metry dlouhý krk, který hejno cílevědomě pronásledoval. Jakmile se objekt přiblížil, uvedla se do chodu podvodní kamera a pořídila sérii snímků. Dva z nich pak ukázaly zřetelnou kresbu ploutví kosočtvercového tvaru, dlouhých 1,25 až 2 metry, navazujících na mnohem větší tělo. Zoologické analýzy potvrdily, že hydrodynamicky utvářené ploutve jsou dobře uzpůsobené k pohybu ve vodě a velmi se podobají ploutvím plesiosaura. Jeden jiný snímek, který byl patrně pořízen od hlavy, umožňoval rozpoznat živoucí bytost s "rohy". Přesvědčivost tohoto důkazu spočívá v tom, že ho předkládají dva naprosto objektivní zdroje - přístroje, které prostě zaznamenávají, co se jim naskytne, aniž by je zajímalo, zda se jedná nebo nejedná o Lochnesskou příšeru. Také se navzájem doplňují. Sonar zachytil zvuk pohybujícího se těla a kamera ho vyfotografovala. Mezi velmi známé snímky pak také patří fotografie s čouhající hlavou Nessie z jezera, jednu takovou například pořídila Jennifer Bruceová, když fotografovala "jen" jezero Loch Ness v Urquhartském zálivu při své dovolené roku 1982.


O vodních obludách s dlouhým krkem se vypráví i v souvislosti s několika dalšími skotskými jezery: Morar, Arkaig, Quoich, Oich, Lochy a Lomond. Mnohem méně známá varianta Nessie je welšská Teggie. Jejím domovem by mělo být Llyn Tegid (neboli jezero Bala), zprávy o ní se objevují nejpozději od 20. let minulého století a bývá různě zpodobňována jako krokodýl nebo malý plesiosaurus. Japonský filmový štáb, který v září 1995 pátral tři dny v jezeře s pomocí miniaturní ponorky, však při řešení záhady neuspěl.


Svědectví o mořských protějšcích "koňských úhořů" (viz Irsko) a dlouhokrkých jezerních nestvůr často pocházejí také z moří obklopujících britské ostrovy. I když se pravděpodobně nejedná o stejná stvoření (nebo jedná?), tito "mořští hadi" měli podle všeho se sladkovodními obludami mnoho společného. A jak se mohli tito obří plazi dostat do jezer a v nich "uvíznout"? Patrně se tak tomu stalo na konci poslední doby ledové v důsledku tání ledových mas, kdy se zvedla země i mořské dno (voda tehdy zaplnila hlubokou proláklinu Great Glen). Z fjordu podobného zálivu se vytvořilo vnitrozemské jezero s hloubkou až dvě stě metrů, které nikdy nezamrzá a jehož voda vykazuje teplotu mezi pěti až dvanácti stupni Celsia. Jezero Loch Ness není dodnes úplně prozkoumáno a uvažuje se na základě starých pověstí dokonce o tom, že se mají řetězem pahorků hraničícím s jezerem táhnout obrovské jeskyně (Nessie má podle legend údajně přežívat v jeskyni pod zříceninou hradu Urquhart), které by mohly sloužit jako příbytek ne pouze jednomu ještěrovi, ale celé kolonii! Skeptičtí zoologové pak uvádějí, že pro udržení nějakého druhu v takto omezeném ekosystému, jakým je Loch Ness, by bylo třeba nejméně dvaceti exemplářů (jiné zdroje hovoří o minimálním počtu 200 exemplářů - pozn.). Pokud tomu tak je, museli se s takovým tvorem přece lidé setkávat v průběhu dějin a vzhledem ke znalosti písma tuto událost také zaznamenat, ptáte se? V tom případě mám pro vás dobrou zprávu. Skutečně tomu tak je.


Nejstarší známá zpráva o pozorování tohoto zvířecího druhu, který se do nomenklatury tajemných a fantastických věcí dostal pod jménem "Lochnesská příšera", alias Nessie, se datuje do roku 565. Tehdy takové stvoření spatřil svatý Columbanus Starší, jehož náplní života bylo šířit křesťanství ve Skotsku. Jeho životopisec sv. Adamnan sděloval v 7. století (první psaný záznam o Nessie - pozn.), že jeden z žáků sv. Columbana plaval přes jezero, aby svému mistrovi z protějšího břehu přivezl člun, když tu se náhle s velkým řevem a otevřenou tlamou nad hladinu vynořila děs budící příšera. Vymýšlel si snad "svatý člověk"? Zpráva o jezerní příšeře přežívala staletí a generace rodičů zakazovaly dětem koupat se v jezeře. Jezero se však stalo známým až po roce 1933, kdy byla na severním břehu postavena silnice s krásným výhledem, aby se v kraji podpořila turistika. Za oběť jí padly všechny stromy a keře na břehu, které zakrývaly výhled na idylickou vodní plochu. Jenže možná právě to stálo za následné mnohačetné zpozorování tohoto bájného tvora.


K prvnímu novodobému pozorování došlo ale podle některých indicií už o pár let dřív. 27. srpna 1930 totiž otiskl zprávu o "obludě" z jezera Loch Ness deník Northern Chronicle. Jak již ale bylo zmíněno, slavným se stal až rok 1933, konkrétně dne 14. dubna 1933, kdy příšeru viděl jistý pan Mackay a jeho manželka. Obsáhlá zpráva o tom byla zveřejněna v místních novinách Inverness-Courier. O čtvrt roku později, 23. července 1933, pozorovali angličtí manželé Spicerovi, kteří v okolí Inverness trávili dovolenou, tvora respekt vzbuzujících rozměrů. Měl dlouhý krk, který zakončovala malá hlava a hřbet s pěti hrby. Monstrum se náhle vynořilo a nějakou dobu plavalo na hladině, aby se pak zase ponořilo. V dubnu 1934 se londýnskému gynekologovi R. K. Wilsonovi podařila vyfotografovat první fotografie lochnesské příšery! Na obrázku, který byl pořízen nedaleko Invermoristonu ze vzdálenosti asi dvě stě metrů, lze rozpoznat prohnutý krk, který vychází ze silného těla. Od té doby pak začaly k jezeru proudit davy návštěvníků (např. do městečka Drumnadrochit, kde je možno koupit nespočet suvenýrů s Nessie - pozn.) a dodnes tvrdí mnoho lidí, že jezerní příšeru viděli. Skeptikové jim ale zase tvrdí, že svědkové viděli buď shnilé rostliny, které díky plynům vznikajícím při tlení čas od času vyplouvají na hladinu, nebo také ocas potápějící se vydry, či vodou nadnášený kmen stromu. Jenže některá svědectví, podložená fotografiemi či dokonce videi, hovoří zcela opačně.Například dne 23. dubna 1960 se podařilo leteckému inženýrovi Timu Dinsdalovi zachytit stvoření na 16mm film. Nessie tak byla poprvé nafilmována. Odborníci z oddělení pro leteckou fotografii Královského letectva, kteří snímek zkoumali v roce 1966, dospěli k závěru, že se v Loch Ness skutečně skrývá obrovský a patrně živoucí objekt. Další film, který byl natočen během jedné expedice dne 13. června 1967, má vynikající kvalitu. Snímek byl pořízen na severním konci jezera u Doresu a ukazuje pevné tělo, které se vynořuje za nějakým pahrbkem a mizí, jakmile se loď s výzkumníky na palubě přiblížila. Existuje tedy Lochnesská příšera, nebo ne? Na otázku se snažil najít odpověď "Výzkumný úřad pro jezero Loch Ness", jež byl roku 1962 založen právě kvůli této záhadě, jenže pro nedostatek financí byl nucen svou činnost roku 1972 ukončit. A mnoho dalších expedic, jež zde pátrali po Nessie v dalších letech, také nic nepřinesli.


Utvrzuje vás to v názoru, že žádná Lochnesská příšera neexistuje? A máte chuť říct, že za tu dlouhou dobu by už přece musela uvíznout v rybářských sítích? Tak to vám odpovím následovně - s první možností nelze nijak polemizovat a shazovat ji. Prostě nikdo neví, zda v jezeře opravdu něco je nebo ne, nikdo jej totiž doposavad celé neprozkoumal, včetně údajných jeskyní. Na druhý návrh (ten o uvíznutí v rybářské síti) už ale odpovím úplně jinak. A bohužel pro ty, co by tento krok podpořili, jej ani nemohu brát v potaz, byť se snažím být u všeho co nejvíce neutrální. Proč? Protože na celém jezeře platí zákaz rybolovu, a to jak pro vědecké, tak také pro obchodní účely! A pokud by někoho napadlo argumentovat s možností, že by se mrtvé tělo Nessie vyplavilo na hladinu jezera nebo na břeh, tak ani tato možnost zde nebude fungovat. Důvod? Jezero má teplotu vody prakticky neustále na hodnotě 5 stupňů Celsia, a to zabraňuje (!) obvyklému organickému rozkladu v tom smyslu, že by mrtvá těla vyplouvala na vodní hladinu!Další pozorování Nessie se odehraje v září 2011. Tehdy ji má spatřit majitel rybí farmy ze skotské vesnice Lewiston, Jon Rowe. Tomu se podaří vyfotografovat dva záhadné hrboly vystupující z hladiny slavného jezera Loch Ness, k čemuž doplnil: "Na jezeře pracuji každý den, ale nikdy jsem nic podobného neviděl. Téměř okamžitě poté, co jsem udělal ten snímek, hrboly zmizely pod vodou." Vylučuje přitom, že by se mohlo jednat o bójky, jak při pohledu na fotografii prohlašují skeptici. Jon Rowe navíc tvrdí, že až do tohoto incidentu na Nessie vůbec nevěřil, nyní je ale o její existenci přesvědčen. Kdo má tedy pravdu, Jon Rowe, nebo skeptici? Zatím poslední pozorování Nessie je datováno na srpen 2012, kdy její spatření ohlašuje známý britský "lovec" (ve smyslu badatel) Lochnessky George Edwards. Podle jeho slov: "Byla tmavě šedá. Objevila se docela daleko od lodi, asi půl míle" (800 metrů zhruba - pozn.). Navíc tvrdí, že se mu podařilo pořídit vůbec nejkvalitnější fotografii Nessie v historii! Troufalost, podvod, nebo důkaz o existenci Nessie i v dnešní moderní době?
Má poslední věta a závěrečné shrnutí ohledně Nessie (event. Teggie) proto zní následovně… "Co si počneme s Nessie?" Když se obecněji vrátíme k "mořským hadům", které popisovali především evropští mořeplavci, musíme se zmínit o severské mytologii. Zde jsou totiž mořští hadi (a také Kraken) velmi populární. Podle severských legend existuje mořský had, který je tak obrovský, že obtočí celý svět. Říká se mu Jörmungandr nebo Midgardsormr. Švédský duchovní a spisovatel Olaus Magnus dokonce v 16. století vypráví o mořských hadech následovně: "Ti, jež se plaví podél pobřeží Norska za obchodem či rybolovem, vyprávějí ohromující příběhy o hadech strašlivé velikosti, 30 metrů dlouhých. Za nocí tento had opouští své doupě a krmí se telaty, jehňaty a prasaty nebo se vydává na moře, kde požírá medúzy, kraby a jim podobné mořské tvory." Má tak Nessie a severská mytologie stejný základ?


Kelpie, Koňský úhoř (Irsko) - Záhadná vodní stvoření byla pozorována také v některých irských jezerech, zejména Lough Nahooin a Lough Fadda v County Galway, ale jejich podoba je poněkud odlišná. Těmto irským monstrům se říká Kelpie či jednoduše "koňský úhoř", a jejich popis obvykle udává, že mají koňskou hlavu a velmi podlouhlé, úhoří tělo. Tento obraz překvapivě odpovídá rekonstruované podobě zeuglodonta - údajně vyhynulé hadovité velrybě, jejíž ohebný hřbet mohl snadno nabýt zvlněného tvaru, charakteristického pro tuto kategorii vodních příšer. Koňský úhoř se někdy údajně objevoval v jezerech příliš malých, než aby v nich mohl žít po dlouhé období, avšak existuje domněnka, že zeuglodonti se dokázali na rozdíl od jiných druhů velryb pohybovat po souši (tento fakt je prakticky definitivně potvrzen jinými výzkumy - pozn. autora), byť jen na krátké vzdálenosti, a mohli se stěhovat z jednoho prostředí do druhého. Přežívá tak v Irsku, respektive v okolních vodách, zeuglodont?


Monstrum z jezera Lagarfljót (Island) - Rovněž islandské jezero Lagarfljót ve východní části země zřejmě skrývá velkou záhadu. Počátkem února 2012 se totiž podařilo místnímu obyvateli Hjotoru Kjerulfovi natočit v jezeře podivného tvora a jeho pohyb. Podivné monstrum, zhruba 15 metrů dlouhé, pohybující se mezi kusy ledu na hladině jezera připomíná obřího hada, možná zeuglodonta, a jeho vzhled rozhodně neodkazuje k nějakému zvířeti, které by se zde dalo očekávat. Přesto se objevují názory, jež jsou k celému tomuto případu velmi skeptické, jako například od Lorena Colemana, ředitele Mezinárodního kryptozoologického muzea v Portlandu (USA): "Dle mého názoru má zvíře na snímku až příliš robotický pohyb." Autenticita videa bude samozřejmě podrobena zkoumání. Zajímavé však je, že zmínky o záhadném tvorovi žijícím ve vodách Lagarfljótu se objevují již v roce 1345! Opravdu tedy jezero obývá něco neznámého, nebo jde o podvod?

Brosenské monstrum (Rusko) - Na přelomu let 1996 a 1997 bylo v jezeře Brosno, nedaleko ruského města Tver (evropská část Ruska), pozorováno neznámé zvíře. Svědkové ho popsali jako hadovité, asi 5 metrů dlouhé stvoření, které mělo rybí hlavu s velkýma očima. Zprávy o podobných kreaturách, v tomto 10 km dlouhém a 40 m hlubokém jezeře, se přitom datují zpátky až do 50. let 19. století! Navzdory opakovaným, dobře doloženým pozorováním obyvatel vesnice Benjok ležícím na břehu jezera, jevili ruští zoologové málo chuti k bližšímu zkoumání. Na postoji odborníků nezměnila nic ani fotografie brosenského monstra (jak se mu někdy přezdívá), i když neostrá, kterou pořídila skupina výletníků z Moskvy. Přežívá tak, možná ve vícero ruských jezerech, nějaké podivné zvíře? Možná zeuglodont, o kterých se zmiňuji u dalších tvorů v tomto textu?


Tatzelwurm, Stollenwurm, Springwurm, Bergstutzen, Basilisco (Alpy, Sicílie - Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Německo) - Nyní opustíme záhadné evropské vody, a přesuneme se na pevninu. I zde totiž podle všeho žije tvor, jehož je velmi těžké vůbec někam zařadit. V létě roku 1921 jeden pytlák a jeden pastevec lovili na hoře Hochfilzenalm v jižním Rakousku, když uviděli, že je pozoruje podivný živočich. Odpočíval na skále a vypadal jako šedý červ, byl dlouhý 60-90 cm a tlustý jako mužská paže. Pytlák chtěl na tvora vystřelit, ale jakmile namířil pušku, neznámé stvoření se na oba muže vrhlo, a jak proletělo vzduchem, ukázalo se, že má dvě přední nohy. Muži pochopitelně ihned utekli a svého zlověstného protivníka nechali daleko za sebou.

Tak zní jen jedno z četných svědectví, která popisují zřejmě neznámý druh plaza či obojživelníka, objevujícího se ve švýcarských, bavorských a rakouských Alpách a jemuž místní obyvatelé říkají "tatzelwurm" (červ s pařáty, někdy překládáno také jako prackatý červ) nebo "stollenwurm" (červ žijící v doupěti; znám takto ve Švýcarsku) či "springwurm" (skákající červ), bergstutzen, nebo basilisco (Itálie). Podle vyprávění farmářů, kteří se roku 1954 setkali s podivnou hadovitou šelmou s kočičí hlavou a jen se dvěma předníma končetinami, jež napadla stádo vepřů blízko Palerma na italské Sicílii, tvorové příbuzní tatzelwurmovi tedy zřejmě existují i v jižní Evropě, minimálně na ostrově Sicílie.

Příležitost odhalit a prokázat existenci červa s končetinami věda zřejmě o vlásek propásla roku 1924, když dva cestovatelé objevili v údolí Mur (Rakousko) cosi, co připomínalo neúplnou kostru ještěrky dlouhé 120 cm. Prohlédl ji jeden student veterinářství a prohlásil, že jde o pozůstatky srnce, ale objevitelé se přeli, že mezi nálezem a srnčí kostrou jsou velké rozdíly. Naneštěstí pak byly kosti zlikvidovány, aniž by je ještě někdo prozkoumal. Zajímavé však je, že jenom o dva roky později, tedy 1926, dvanáctiletý pasáček ovcí narazil na stvoření, které připomínalo velkou ještěrku, a to přesně tam, kde byla nalezena kontroverzní kostra! Chlapec byl tak vystrašený, že po zbytek léta odmítal v těchto místech hlídat stádo. Popis, který roku 1921 poskytli pytlák s pastevcem, se hodí na většinu pozorovaných tatzelwurmů s jednou pozoruhodnou výjimkou. Různá svědectví hovoří o různém počtu končetin. Někteří tvrdí, že živočich má jen jeden pár předních nohou, jiní mu přisuzují dva páry, několik svědků říká, že nemá nohy vůbec. Popisovaný vzhled se obecně blíží červovité ještěrce (či mlokovi) nebo salamandrovi. Není pak vyloučena příbuznost s prvním ani s druhým zmíněným rodem. Existuje velmi široká skupina ještěrek, tzv. scinků, z nichž některé mají dva páry předních končetin, jiní jen jeden drobný pár. A zatímco většina salamandrů má dva malé páry nohou, severoamerické ochechule mají jen jeden přední pár. Je tak tatzelwurm něčím takovým? Někteří zoologové se přiklánějí k názoru, že tatzelwurm je příbuzný s korovcem, americkou jedovatou ještěrkou Heloderma suspectum, nebo se skleněně lesklým hadem Ophisaurus apodus, což je velká beznohá ještěrka z jižní Evropy. Je to skutečně tak?Ne všechna setkání s tímto tvorem ale končí šťastně. Tragická událost se stane roku 1799 v rakouském městečku Unken poblíž Salzburku, kdy se stane obětí syn místního sedláka Hans Fuchs. Mladík je prý tehdy napaden dvěma podivnými tvory při sběru lesních plodů. Brutální útok nemá šanci přežít, o čemž dodnes svědčí pamětní cedule, která o tragédii referuje. Útočníky přitom podle všeho mají být právě springwurmové (tatzelwurmové). Jiné setkání, při kterém šlo o život, se mělo odehrát jedné noci roku 1908. Tehdy totiž zřejmě čelí útoku rozzuřeného tatzelwurma jeden myslivec ze Štýrska v jihovýchodním Rakousku. S jeho příběhem přichází tehdy do redakce listu Grazer Tagblatt místní rada Anton von Drasenowitsch. Hajný později vypovídá, že zvíře podobné hadu s dvěma prackami mu ze vzdálenosti zhruba tří metrů skočilo znenadání na obličej z houštiny. Myslivec se naštěstí po stvoření několikrát pohotově ožene loveckým nožem, ale ostřím jen trochu poškodí tvrdou kůži tvora. Celou nepříjemnou událost odnese několika škrábanci ve tváři. Poté údajný tatzelwurm prchá a ukryje se v podzemní noře. To koneckonců potvrzují i další svědectví. Očití svědci totiž tvrdí, že pokud se člověk k tatzelwurmovi přiblíží, snaží se tvor schovat do nejbližší díry, anebo naopak zaútočí. V případě lesníka ze Štýrska dochází údajně k obojímu. Napadl ho ale skutečně tatzelwurm, nebo zmatený hajný čelil útoku jiného, obecně známého zvířete, které v rozrušení a pod rouškou tmy nerozeznal?O tohoto tvora se také zajímal český záhadolog a cestovatel Ivan Mackerle, který upozorňuje na velmi zajímavou věc: "Mrtvý tatzelwurm se ocitl v rukou člověka už vícekrát, bohužel se však nikdy nedostal do vědeckého ústavu. V roce 1828 nalezl nějaký muž ze švýcarského kantonu Solura celou zachovalou mrtvolu ve vyschlém bahně. Než se však vrátil zpět s krabicí na přepravu, vrány měkké části zvířete vyklovaly. Kam se poděla kostra, kterou muž odnesl, nikdo neví. Její stopy končí na univerzitě v Heidelbergu." Tady je nutno dodat, že existují fotografie této kostry, ale kostra samotná někam zmizela a nikdo neví, kde by mohla být.


Podle všeho k poslednímu setkání s tatzelwurmem dochází v červenci 2009 z údolí Valtellina na italsko-švýcarském pomezí, konkrétně pak od jednoho sadaře z Ponte. Podal o tom toto svědectví: "Když jsem zaparkoval svůj traktor za vsí na silnici do Val Fontana, spatřil jsem to. To něco vypadalo jako ještěrka s dlouhým ocasem. Hlava zase vypadala jako klokan…, ale mělo to šupiny, takže to musel být plaz." Skeptici tvrdí, že si vše vymyslel, ale podobná svědectví z Alp jsou známá. O jakého tvora jde, samozřejmě nikdo nemá ponětí. Není proto divu, že se někdy objevují zprávy o tom, že tatzelwurm by mohl být uniklým tvorem z nějakého nepovedeného experimentu (podobně se uvažuje i u středoamerické chupacabry), nebo snad nějakým přeživším druhem pravěkého tvora. Může to tak skutečně být?

Celý článek včetně Asie, Afriky, Ameriky a Austrálie můžete najít na:
Mysteriopedie | Žijí na této planetě stále dinosauři? (Celá verze) (WebArchive)

Přečíst si můžeš i jiný zajímavý obsah nejen z toho blogu:

Pravěký svět | Vliv pravěku na svět: část 1 - Fantazie Orientu

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Eliss Eliss | Web | 29. října 2017 v 11:39 | Reagovat

Ten koňský úhoř vypadá opravdu zajímavě :-)

2 trypanozzoma trypanozzoma | Web | 29. října 2017 v 16:40 | Reagovat

Jako malá jsem na jednu stranu vždycky moc chtěla, aby dinosauři stále existovali, ale na druhou mi při té představě šly ze strachu slzy do očí :D

3 Smithf741 Smithf741 | E-mail | Web | 29. října 2017 v 19:11 | Reagovat

We're a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your site offered us with useful information to paintings on. You've performed a formidable job and our entire group can be thankful to you. fbfbbadefkgfekkk

4 Špekatý tarzan Špekatý tarzan | Web | 30. října 2017 v 12:10 | Reagovat

tak o tom by se dalo polemizovat :-D  :D

5 Romi Romi | Web | 30. října 2017 v 20:27 | Reagovat

velice zajímavy článek

6 slavka02040...prababička slavka02040...prababička | 31. října 2017 v 13:45 | Reagovat

ahojky ako piše Romi je to zaujimavy článok***********

7 Martinoraptor Martinoraptor | Web | 31. října 2017 v 17:20 | Reagovat

Opravdu skvělý článek. Co se Nessie týče - něco tam být určitě musí nebo muselo. Otázkou je - co to vlastně je. Ta podobnost kryptidů s plesiosary v britské mytologie je taky dost zarážející.

8 Iris Iris | E-mail | Web | 3. listopadu 2017 v 13:50 | Reagovat

Pokud by to byli jen býlozřavci, nejsu proti, i když vidět toho několikaset tunového tvora na vlastní oči O_O  O_O

9 Romi Romi | Web | 3. listopadu 2017 v 16:03 | Reagovat

pravá :) byli jsme na veletrhu a tam nas fotili :) a dali fotku jinak dekuji a odpověď správná :)

10 Siren Siren | E-mail | Web | 3. listopadu 2017 v 21:57 | Reagovat

Určitě tu něco takového stále je, tolik koutů Země je neprobádaných :).

11 snowy-christmas snowy-christmas | E-mail | Web | 4. listopadu 2017 v 14:05 | Reagovat

Super článek, Magic Mixíku, takové věci mám ráda. :-D Jak je? Stále se zabydluji, proto nemůžu přidávat články jak bych chtěla. :-/ Ale lidi stejně nejvíc zajímají Vánoce až v prosinci, a to už doufám budu přidávat hodně. :-D Hlavně taky pojedu na koncert Gregorian a Sarah Brightman Royal Christmas Gala.

12 Eliss Eliss | Web | 5. listopadu 2017 v 7:12 | Reagovat

Děkuji ti za pěkný komentář 8-)

13 Kristen Kristen | Web | 5. listopadu 2017 v 20:23 | Reagovat

Náhodou slušná dĺžka informácií, ktoré ma zaujali. Dobrý nápad na článok!

14 Poppy Poppy | E-mail | Web | 5. listopadu 2017 v 20:24 | Reagovat

Na lochnesku nevěřím , jinak mně záhady baví

15 JPRex JPRex | E-mail | Web | 11. listopadu 2017 v 12:15 | Reagovat

Dobrý článok! Vážne, prečítal som ho celý! Akurát, že nič z uvedených tvorov prakticky dinosaurus nie je. :-D Z toho ma napadlo, prečo vlastne ľudia vnímajú morské plazy a pterosaury ako dinosaury? Ale to bude asi niektorými filmami či knihami. Dokonca niektoré recenzie na Jurský Svet majú "lietajúce dinosaury" miesto pterosaurov, a to nedáva zmysel! Ale to som odbočil od témy, aj keď Jurský Svet je vlastne stále aktuálna téma. Podľa mňa to bol super film a najlepšie pokračovanie Jurského Parku. Vôbec ten film snáď nemá chybu. Drží sa príbehu série a to všetko. Prináša niečo nové ale zas nie moc nové. Tiež je dobrý aj herecký výkon. Správne zvolení herci pre film, s ktorými sa človek môže stotožniť. Chris Pratt je novoobjaveným pokladom Hollywoodu a je skvelý v každej roli. Ako Owen Grady bol dokonalý, dobre zahral každú scénu. Tiež sa mu hodila postava Star-Lorda v Guardians of the Galaxy. Síce má postavy založené na lahkej komickosti, to ničomu nevadí. Všetky jeho postavy sú nakoniec hrdinské. Taký bol Owen, Star-Lord alebo jeho postava v Passengers ale na jeho meno si nespomeniem. To je tak, že si ťažšie zapamätám mená postáv z bežných filmov, ktoré som videl len raz. Aj keď ten film bol tiež celkom fajn, možno ho niekedy z novu pozriem. Vlastne je veľa filmov, čo by som mal znovu pozrieť. Hlavne to sú filmy, ktoré nejak nepatria do mojich fandomov. Ale aj z fandomov mám filmy čo rád pozriem viackrát, napríklad Star Wars (jo Magicmax, dnes večer bude na Prima Cool epizóda III, môžeš sa dívať). Je vtipné že vlastne prequel trilógia SW filmov má celkom dobrý dabing, kým pôvodná trilógia a tá nová sú desné. :D Holt sa nejak ten dabing zhoršil, hlavne keď už sa prekladá Godzilla ako "ta Godzilla" aj keď to má byť ten. Jurský Svet mal tiež otrasný dabing, ale ten slovenský je ešte horší a ten človek fakt musí pretrpieť. Ach a čo tak dabing pôvodného Digimon Adventure anime, to intro je tak hrozné až si to človek musí spievať. Hlavne skomolenie kde sa v originále spieva "Digimon are the champions" a v českej verzii "Digimoni strážcov šampion" alebo nejak tak. :D Ale za to je vôbec škoda, že zrušili Animax, tak sme aspoň mali ľahšiu prácu s prekladmi. Ale čo už. Aj u Marvel filmov sa ten dabing zhoršil, aj keď to si vyžiadalo priam Marvel. Predtým bol hlas Tonyho Starka úplne skvelý, teraz sa ho nedá počúvať. Ale tak keď Marvel rozhodlo, tak to asi musí byť. Vlastne je celkom super ale, ako sa Marvel rozbehlo a tvorí jedno veľké filmové univerzum. Je skvelé ako sa to prepája, večer som videl nového Thora a jo ten bol skvelý. Celkom som sa na tom filme bavil. :D Čo je škoda, že DC Comics nemajú nejak dobré filmy, dajú sa pozrieť, ale stráca to tú atmosféru natoľko, že Justice League ma už ani nezaujal. U DC ostávam len pri seriáloch od americkej televízie CW, ktoré na seba nadväzujú úzko. Tie sa pozerať dajú. Ale to som trocha už asi veľmi odbočil od témy :D To sa tak holt stáva no, že človek začne písať o morských plazoch a skončí u DC Comics. To je asi úplne normálne. V každom prípade skvelý článok. :D

16 McWitrioll09 McWitrioll09 | 11. listopadu 2017 v 12:26 | Reagovat

Volovina, je prokázáno že tu nic takového není tak se nedělej ty šašku

17 Alfaraptor Alfaraptor | Web | 11. listopadu 2017 v 12:43 | Reagovat

[16]: Souhlasím, všechno z toho se opírá o zastaralé poznatky z minulého století a naprosto tomu chybí nějaká vědecká hodnota. Youtuber TREY the Explainer to má ve svých videích hezky pokryto:

https://www.youtube.com/user/GamerCreator12345

18 Kewin Kewin | E-mail | 11. listopadu 2017 v 12:53 | Reagovat

Souhlasím, všechno z toho se opírá poznatky z minulé stoleti

19 spoilery-timelady spoilery-timelady | Web | 11. listopadu 2017 v 13:35 | Reagovat

Spoilery - Timelady, nejrozsáhlejší české fanfikce rozvíjející příběhy seriálu Doctor Who (Pán času). V povídkách čtenáři nahlížejí do fanoušky vymyšlených osudů a dobrodružství River Song. Po jejím boku se mohou objevit i některé z vedlejších seriálových postav.
Momentálně hledáme korektora/ korektorku, při vdechnutí života nové sérii. Požadujeme znalost ČJ, znalost seriálu není podmínkou.
Hledáme i spoluautory/ spoluautorky, rozhoduje pouze chut do práce...

20 Eliss Eliss | Web | 12. listopadu 2017 v 14:42 | Reagovat

No, romantiku většinou nesnáším :-D

21 snowy-christmas snowy-christmas | E-mail | Web | 12. listopadu 2017 v 16:07 | Reagovat

Dinosaurus klokan. :-D Vánoce s dinosaurem. :-D

22 Moře lásky Moře lásky | 12. listopadu 2017 v 19:18 | Reagovat

Blog.hr ne radi. Musiš udelat na Browseru:
Options>Privacy>History>Never remember history.
Pozdrav

23 beautifulchaotic beautifulchaotic | Web | 14. listopadu 2017 v 10:47 | Reagovat

Klobouk dolů, že sis dal takovou práci s tímto článkem. Je mi jasné, že to nebyla otázka několika minut, ale rovnou hodin. Je to poučný a zajímavý článek. :)

24 Eliss Eliss | Web | 16. listopadu 2017 v 15:45 | Reagovat

Jak se ti daří a co říkáš na naši novou správkyni? 8-)

25 Eliss Eliss | Web | 16. listopadu 2017 v 16:47 | Reagovat

Děkuji za pěkný komentář :-) Z Hanky mám zatím dost dobrý pocit už i proto že se konečně spravily statistiky :-) A mám se docela fajn až na to že mám rýmičku :D
A příště dám určitě nějakou animaci která se ti bude líbit více, měj se fajn, Eliss ♥ :-)

26 TlusŤjoch TlusŤjoch | Web | 17. listopadu 2017 v 11:43 | Reagovat

A co olgoj chorchoj? - toho mám nejraději, neboť je prý na bázi elektřiny.

27 Molly. Molly. | E-mail | Web | 19. listopadu 2017 v 11:21 | Reagovat

To jestli dinosauři žijí stále mezi námi nebo ne, je další filozofická otázka na kterou nikdo nemůže odpovědět.Přesné důkazy nejsou ale dít se může cokoliv. Napsal jsi plno informací a je vidět, že se o to opravdu zajímáš :) Takže za mě super článek ale já se k tomu asi nebudu mít jak vyjádřit protože pro mě je to nevyřešené otázka.

28 yuujina yuujina | Web | 19. listopadu 2017 v 21:26 | Reagovat

Vůbec, psaní jde teď mimo mě, jenom jsem se prohrabávala 50 nezveřejněnými články, které mám..

29 Janey Trafy Janey Trafy | E-mail | Web | 19. listopadu 2017 v 21:30 | Reagovat

Zajímavý článek. Jinak skvělý blog.  Vzal si to ze široka, a je vidět, že tě to zajímá a baví. Jen tak dál :)

30 Lu cy Lu cy | E-mail | 19. listopadu 2017 v 22:06 | Reagovat

Zajímavý článek :-)  :-)

31 Lu cy Lu cy | E-mail | Web | 19. listopadu 2017 v 22:09 | Reagovat

Zajímavé :-)  :-)  :-)

32 Fredy Kruger Fredy Kruger | 20. listopadu 2017 v 0:55 | Reagovat

" Když do krčmy šel jsem dnes,
zakop jsem !!  padl !!

....( ??? )  je to tak !  zakop jsem o hromadu !
Jak zvláštní !
Jak hrozného  cítil jsem smradu !
( nejdřív jsem pomyslel  na  ROMADUR ! )

.... chci vstáti, čelo mi rosí pot....
praskla mi guma od kalhot  !
smrad  nutká mě k blití !
... něco jsem zvrátil
Bože můj !!  ... při tom jsem kalhoty stratil !
A tašku !  v tmě šmátrám.... kde  tašku  mám ???"

... tu padla  i  stará  Blazschkowa  !!!
( do knajpy  chodívá  na  kořalku )

... ze krčmy vyběhli popořádku :
hostinský  Khunda Yaromyr,  Otto  Šukk
( číšník ),  Jebb Domabyll,

... Pepekk  Wyskocz,  John  Měděnyi ...
všichni  jsou z toho zděšeni !!

... zedník  Jann  Pycza !  ten rovněž  je tu !
muž vytáhl z kapsy  skládací metr :
,, To howno  má  metr  padesát !!,,
( je vzrušením rozdrbán, - nečesán )

Všichni řvou :  ,, To tady nebylo ,, !!

,, Vyděláno je  GODZILOU ,,!!!
křičím :  Mnohé jsem o tom již četl !!"

Nešel dnes  domů  Wolotrkk  Petr !!!
Neradno riskovat svojí  kůži !!

...... zpět v krčmu vlezli i ostatní muži !!
Jít ven ??  vše bylo by prosráno !!
Pijí  a   mají nahnáno :

" Noc táhne se !  kdy bude  zasráno ??
Jen tak, jít do tmy ?  to možné není !

Již svítá !  ranní jest kuropění !
... už zařval kohout !

" Ty kohoute !"  křičejí všichni : " I  namoutě !!
Obluda  jakás  se  do vody  mýkla
až voda se vylila  ze rybníka !"

... křičejí  všichni  z pajzlu  :
" Dynosaurus je v hajzlu !
zmizel teď v rybníku beze stopy !!"

" Ani já, tohleto nepochopím !!"
řve porybný  Gustáff  Wolemann !!

... muž  rewma  má, kulhá, však hole má,
a v rybníku  šťourá tedˇ  holema :
" Kam zmizela  kurwa ??  to ponětí nemám !!"

.... v rybníku šťourá též  Nemaaho  Eman !
vidlema hrabe tam !  ( hole on nemá )
" Jen bahna !  bahna zde mnoho !
... jinak jsem našel tu howno !
Kam zmizela ?  to nemám tušení !!"

... Pak všichni se rozchází  vzrušeni !

33 Jindra Jindra | E-mail | Web | 20. listopadu 2017 v 3:42 | Reagovat

Super blok i článek. :-)

34 Eliss Eliss | Web | 20. listopadu 2017 v 17:02 | Reagovat

Já dárky nekupuju, dám každému z rodiny peníze :-) A jinak se mám docela dobře, akorát se mě pořád drží ta protivná rýma :-D A volno jsem strávila v posteli, takže pohoda 8-)

35 niki-chan niki-chan | Web | 20. listopadu 2017 v 19:12 | Reagovat

O Nessie byl nedávno v TV zajímavý dokument

36 Janey Trafy Janey Trafy | E-mail | Web | 21. listopadu 2017 v 15:59 | Reagovat

Nemáš za co, i já děkuju za pěkné komentáře :)

37 Eliss Eliss | Web | 21. listopadu 2017 v 16:48 | Reagovat

Ano na každou knihu co přečtu píšu recenze :-) Moc mě to baví!

38 Jan Turon Jan Turon | E-mail | Web | 21. listopadu 2017 v 19:40 | Reagovat

Svým způsobem jsou tu ale dinosauři stále nepochybne všude kolem nás...říká se jim ptáci... :-) Ti jsou svým způsobem dinosauri. :-)

39 Lukas Lukas | Web | 22. listopadu 2017 v 17:43 | Reagovat

[32]: nechceš/te si už založit svůj básničkářský blog? Myslím, že zásoba vašich básniček by tam byla převeliká. Pořád lepší než jen otravovat takhle na cizích stránkách (což by vyšlo na prázdno) Tak proč toho nevyužít, že? :-|

40 Lenka Lenka | E-mail | Web | 23. listopadu 2017 v 10:54 | Reagovat

Zajímavý článek :-)

41 Eliss Eliss | Web | 24. listopadu 2017 v 20:44 | Reagovat

Scoobyho jsem měla jako malá hrozně ráda :-) A jak jsem ještě přemýšlela nad tím Koženým mužem - možná je to náhoda, ale viděl jsi Texaský masakr motorovou pilou? Tam se ten vrah jmenoval Kožená tvář jestli se nepletu. Nebo to byl jiný horor? A dám ti určitě vědět s těmi pro ana-blogy, budu mít po večerech novou zábavu a to je hon na zmatené bláznivé holky, které svým chováním chtějí stáhnout ostatní. Děkuji ti za tvé komentáře a za to že tu pro mě jsi, Eliss ♥

42 Le fille Ash Le fille Ash | E-mail | Web | 29. listopadu 2017 v 14:02 | Reagovat

Ahah... články tohoto typu mám ráda. Záhady jsou zkrátka věc, která mě fascinuje. Moc pěkně napsáno, skvěle shrnuto a já se zase dozvěděla něco nového. Děkuji! :)

43 adgnagn adgnagn | 3. prosince 2017 v 13:47 | Reagovat

Můžeš už, prosím, odejít? DĚKUJI!

44 Viza | Mossy Plains Viza | Mossy Plains | Web | 6. prosince 2017 v 5:11 | Reagovat

Měla jsem čas přečíst jenom nessie. xD

45 jeife jeife | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 13:20 | Reagovat

I kdyby nic z toho neexistovalo, je to skvělá věc na peníze (turisty) :D
Vlastně by mi ani nevadilo, kdyby něco takového na světě bylo. Co se oceánů týče, známe asi jen 10% živočichů z nich .. tak proč by ve zbývajících 90% nemohlo být něco, co se vymyká střízlivé představivosti :)

46 SáraD. SáraD. | E-mail | Web | 25. ledna 2018 v 0:51 | Reagovat

Krásný článek l

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama